Как да включим тетеринг (tethering) на iPhone 3.1.2 3G и 3GS

Това са инструкции как да пачнете CommCenter на вашия iPhone 3.1.2 3G или 3GS за да включите интернет тетеринг.

Внимание: това са инструкции за напреднали и не се препоръчват за начинаещи.

Предварителна подготовка: Трябва да сте с jailbroken iPhone с версия на софтуера 3.1.2. Трябва също да имате SSH инсталиран както и да знаете IP адреса на телефона. Също ще ви трябва Fugu (предварително инсталиран).

Стъпка едно
Създайте папка на десктопа си наречена Pwnage. Вътре в нея поставете пач файла за вашия телефон. [3G] [3GS]

Стъпка две
Разархивирайте zip файла. Ще получите папка наречена CommCenter_3g_312 или CommCenter_3gs_312.

Стъпка три
Стартирайте Fugu от папката Applications.

Стъпка четири
Въведете IP адреса на вашия iPhone в ‘Connect To:’ полето използвайте root потребителя. Изберете Connect бутона за да продължите. За да сработи това трябва да имате SSH инсталиран.

Когато ви попита за парола въведете ‘alpine’ и изберете ‘Authenticate’ бутона.

Стъпка пет
Когато Fugu отвори съдържанието на устройството, изберете Pwnage папката (която по-рано създадохте на десктопа) в левия панел.

След това изберете Go To.. бутона.

Въведете /System/Library/PrivateFrameworks/CoreTelephony.framework/Support/ в полето ‘Go To’, изберете ‘Remotely’ и след това ‘Go’ бутона.

Завлачете CommCenter файла от десния панел в левия панел за да го копирате на Вашия компютър.

Стъпка шест
Стартирайте Terminal от Applications/Utilities директорията на Вашия компютър.

Изпълнете „cd Desktop/Pwnage“ за да се „преместите“ в Pwnage папката.

Изпълнете ‘bspatch CommCenter CommCenter-patched CommCenter_3g_312/CommCenter3g.patch’ за да създадете пачнатата версия на CommCenter.
ВАЖНО: Не забравяйте да смените 3g с 3gs ако използвате iPhone 3GS. например: ie. bspatch CommCenter CommCenter-patched CommCenter_3gs_312/CommCenter.patch

Сега трябва да проверим дали пачнатата версия на файла е успешно създадена. Въведете тази команда в прозореца на Terminal за да проверите: ‘/usr/bin/openssl sha1 CommCenter-patched’

Проверете дали SHA1 сумата на получения файл съвпада с една от следните. Ако не съвпада – не продължавайте.

1b19712035f33654cf72838ebe1a2033931b56b2 # 3GS
063165c3fa3e21d30eb4b486fab924ba3ef0ea5e # 3G

Стъпка седем
Върнете се на Fugu и кликнете CommCenter в десния панел с десен бутон. Изберете ‘Rename’ от менюто и преименувайте файла на CommCenter-backup.


Изберете ‘Reload’ бутона ако е нужно, след което завлачете файла CommCenter-patched от левия панел в десния.

Кликнете CommCenter-patched файла в десния панел и изберете Get Info от менюто. Най-отдолу на прозореца променете правата на файла на 0755 и запазете промените.


Преименувайте CommCenter-patched файла в десния панел на ‘CommCenter’.


Стъпка осем
Вече можете да рестартирате вашият iPhone и ще можете успешно да настроите тетеринг (tethering).

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *